Chỉnh nha mắc cài

Chỉnh nha mắc cài hay còn gọi là niềng rang mắc cài giúp răng dịch chuyển về đúng vị trí mong muốn bằng chất liệu kim loại hoặc sứ